Klyftan mellan stad och land växer alltmer och kunskapen och förståelsen för hur det fungerar på moderna lantbruksföretag kan inte tas för självklar. I Oskarshamns kommungrupp är man väl medveten om detta och det är en av orsakerna till att man varje år väljer att bjuda ut politiker och tjänstemän till ett möte i verkligheten. Vissa saker blir helt enkelt tydligare och lättare att diskutera om man upplever dem i sin rätta miljö snarare än om man läser om dem på ett kontor.

Mjöllkgård gav verklighetsförankring
Roland Blixt är ordförande i Oskarshamns kommungrupp, en tacksam uppgift i en så aktiv och engagerad grupp. I år valde man att utgå från Skure gård utanför Oskarshamn, där Bo och Mette Munter driver mjölkgård, mejeri och gårdsbutik. Tanken var att visa på komplexiteten i en lantbrukares vardag, de utmaningar hen möter och därigenom hur politikerna kan göra skillnad, men också att ge två ansikten och berättelser till statistikens annars så anonyma siffror.

- Det blev ett väldigt bra möte med god stämning och vid olika stationer diskuterade vi så vitt skilda frågor som vildsvinsskador, regelverk och svenska mervärden, berättar Roland. Jag tror att det gav upphov till en hel del aha-upplevelser och nya tankar.

Politiker från riks så väl som kommunal nivå
Han var också mycket nöjd med uppslutningen på årets möte. Från riksnivå kom Laila Naraghi (S) som upplevde att man arrangerat en innehållsrik och viktig dag och på kommunnivå fanns många partier representerade. Tommy Skoog (C) var en av dem. Han uttryckte uppskattning för den här typen av möten, men påtalade också problematiken kring att klyftan mellan stad och land kan leda till demokratiska beslut som inte bygger på kunskap om förutsättningarna på landsbygden och därmed inte heller får avsedd verkan.

Även kommunchefen valde att prioritera mötet och i år lockades också fler tjänstemän än vanligt att delta.

- För att lyckas göra skillnad i slutändan behöver vi inte bara påverka politiker, utan även tjänstemän, för det är dem som bereder många frågor och ger förslag till beslut, så därför är det fantastiskt roligt att de är intresserade av våra frågor.

Forsätter påverka inför valet 2018
Det kommer naturligtvis att bli en uppföljning med dem som var med på mötet. Påverkansarbetet handlar i mångt och mycket om att föra en dialog över tid och med ett riksdagsval som hägrar bara ett år bort, finns det mycket att planera.

- Ja, nu är det dags för oss att lägga upp strategin för valet 2018, avslutar Roland.