Fallet anses principiellt viktigt för skogsnäringen och LRF har tillsammans med skogsägarföreningen Mellanskog bistått två av skogsägarna. Att förbudet upphävs är en seger för skogsägarna och en tydlig markering för äganderätt. Ärendet hänskjuts nu till Länsstyrelsen som i sin bedömning ska utgå från det nyligen avgjorda fallet i Mark- och miljödomstolen, kallat bombmurklemålet.

Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost menar att beskedet är glädjande och att det är väldigt viktigt att LRF hjälper till och driver fall som kan väga tungt för framtiden och skapa nytta för många. Men han menar också att det är beklagligt att domstolen inte tar ställning till om avverkning är tillåten enligt artskyddsförordningen eller inte.

- Förordningen fungerar dålig i sin befintliga form och behöver göras om så snart som möjligt, säger han.

Du kan läsa hela nyheten om fallet med lavskrikan här.