Tillsammans med Finland, Danmark, Österrike och Nederländerna har Sverige skrivit ett brev som uppmanar övriga länder i EU att stödja ett förslag som förbjuder användning av antibiotika i förebyggande gruppbehandling av djur.

I EU används idag i genomsnitt 90 procent av all antibiotika för att behandla grupper av djur och endast 10 procent för individuell behandling. I Sverige är siffrorna de omvända, den största delen går till individuell behandling medan mycket lite ges till grupper av djur.

Sverige har generellt en låg användning av antibiotika och Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost och lantbrukare förklarar varför:

- Sjuka djur ska få antibiotika, de tär självklart, men om man arbetar förebyggande håller djuren sig i större utsträckning friska och friska djur behöver inte medicin, säger han. 

Det finns en lång tradition i Sverige av att arbeta förebyggande och en sträng djurskyddslag bidrar också till arbetet. Generellt har djuren ofta större utrymme att röra sig på i Sverige jämfört med i många andra länder. En större yta gör att trycket på smittspridning sjunker och bidar också till att djuren i större utsträckning kan behålla sina naturliga beteenden och blir mindre stressade. De mår helt enkelt bättre. 

- Jag är stolt över det arbete vi gör i Sverige, och över hur bra våra djur mår, säger Lars-Ove. Antibiotika är en livsviktig resurs som vi måste använda på ett ansvarsfullt sätt och med eftertanke för att vara säkra på att få behålla den i framtiden.