Anders Hermansson är tjänsteman på LRF Sydost och en av dem som jobbar med kommungrupperna och valarbetet 2018.

När startar ni upp?

- Arbetet har redan påbörjats. Politisk påverkan är något som vi arbetar med hela tiden och tänker långsiktigt kring. Vi försöker jobba mot olika nivåer och kommungrupperna, som är drivande i detta arbete, är erfarna och kunniga. Det som är nytt nu är egentligen att vi nu har fått ut en valpraktika som ska användas av hela LRF. Den är ett bra redskap inför valet med faktaunderlag och tips kring de tre områden vi vill lyfta 2018, så nu kan vi börja trappa upp intensiteten i vårt arbete. Våra ledord är pedagogiskt upplägg, en fråga i taget och att träffas utomhus, i rätt miljö.

Vilka frågor är det vi ska påverka politikerna kring?

- Inför valet 2018 kommer arbetet att fokusera på jobben, maten och klimatet. Det är tre breda frågor, så det finns gott om utrymme för att hitta olika ingångar och göra regionala vinklingar för att möta det som är aktuellt i respektive område.

- Vad är vårt mål med valarbetet?

Det är lätt att våra frågor, landsbygdsfrågorna, kommer i skymundan i debatten och den risken ökar ju närmare valet vi kommer, särskilt om vi pratar om något som ingen annan pratar om. Därför är det viktigt att vi kommer igång tidigt och vi har redan bjudit in till kommungruppsträffar mot slutet av året där valet är i fokus. Det är också viktigt att vi knyter an till de frågor som redan står på agendan och hittar kopplingarna till landsbygden och våra tre huvudfrågor där. Vi ska ta vara på varje tillfälle för att påverka.