Blekinge
LRF Sydost har ansökt om dispens från reglerna om höst- och vinterbevuxen mark (grön mark) i samtliga kommuner i Blekinge län. Länsstyrelsen har nu bifallit ansökan och beviljar under 2017/2018 genrellt undantag för lantbrukare som bedriver växtodling i Blekinge och som på grund av stora regnmängder inte klarar att uppfylla reglerna om höst- och vinterbevuxen mark. 

Läs hela beslutet i bifogad fil till höger. 

Kronoberg
LRF Sydost har ansökt om dispens 11 paragrafen förordning om miljöhänsyn i jordbruket gällande krav på höst och vinterbevuxen mark i samtliga kommuner i Kronobergs län. Länsstyrelsen har nu beslutat bifalla ansökan och beviljar under 2017/2018 generellt undantag för lantbrukare som bedriver växtodling i Kronoberg och som på grund av stora regnmängder inte klarar att uppfylla reglerna om höst- och vinterbevuxen mark. 

Läs hela beslutet i bifogad fil till höger.