Carin Svensson, verksamhetsutvecklare på Sydost, är den som har planerat konferensen och hon berättar att grundtanken handlade om att lyfta möjligheterna för hur man kan påverka organisationen. En annan viktig del var att få in åsikter och synpunkter från de förtroendevalda.  

- Vi har överlag nöjda medlemmar, men vi ser också att det finns en frustration kring organisationen och hur man upplever sina möjligheter att påverka, säger Carin. Därför kände vi att det var viktigt att lägga tid på detta och lyfta de vägar som finns. Vi ville också få in input från våra förtroendevalda kring hur de upplever sitt förtroendemannaskap och hur de ser på sitt uppdrag.

Dagarna innehöll mycket information på tema ”gör din röst hörd”, men det fanns också tid för diskussion och sorlet steg i lokalen under dessa tillfällen.

- Vi har fått väldigt positiv återkoppling från dem som deltog, vilket är väldigt glädjande, säger Carin. Nu hopps vi att de står ännu bättre rustade och att de har fått svar på många av sina frågor och funderingar.

Just detta fanns det tid för genom ”heta stolen”, då fick deltagarna skicka in sina frågor och sedan kallades ledamöter i regionstyrelsen eller personalen upp för att svara. Frågorna handlade om allt från kommunikation och synlighet till äganderätt, myndigheternas hantering av ärenden och när organisationsnummer krävs.

Under en knapp timme gästade även Torsten Jansson, grundaren bakom New Wave group och Kosta Boda Art Hotell. Entreprenören delade med sig av sin resa från anställd på ett mejeri till att bli en entreprenör av gigantiskt mått och funderade även kring fördelar, nackdelar med att driva företag på landsbygden.

När andra dagen led mot lunch och konferensen avslutades var det i positiv stämning och förhoppningen från Carin och alla andra i personal och regionstyrelse är att de förtroendevalda som deltog åkte därifrån rustade med kunskap, bra verktyg och inspiration inför de kommande årsmötena och nästa år.

Moderator Ingela Carlsson, ansvarig för att Planera konferensen Carin Svensson och förtroendevald Therese Stjärnkrans med Olle, en av de yngsta medlemmarna.