Glyfosat är världens vanligaste bekämpningsmedel. I Sverige används det bland annat inom jordbruket, av järnvägen längs banvallarna och i trädgårdar. Enligt WHO kan pesticiden framkalla cancer, men EU anser inte att det finns bevis för detta och diskussionerna har gått höga. Ett medborgarinitiativ har samlat in 1,3 miljoner påskrifter för att förbjuda bekämpningsmedel glyfosat.

Nu, har EU-kommissionen röstat igenom ett förnyat godkännande om fem år och många är lättade.

- Ett förbud skulle få stora konsekvenser för jordbruket så vi är lättade över godkännandet, säger Lars-Ove Johansson, ordförande i LRF Sydost. Med det sagt är fem år en kort tid och vi hade velat ha 15 år istället, så att det blir långsiktiga spelregler för lantbruket. Nu har vi fått en tillfällig respit men problematiken riskerar att återuppstå om bara några år igen.