Under eftermiddagen gav Lena-Liisa Tengblad, vd på SLA-skogs- och lantbruksarbetagivarna sin syn på branschens kompetensförsörjning. Thomas Isaksson som leder Regionförbundets projekt Livsmedelsutveckling Sydost berättade om vad företagen säger att de behöver och delgav Livsmedelsföretagens bild av arbetskraften i livsmedelsindustrin. Mats Halling, vd på Hushållningssällskapet, berättade om hur de arbetar med utbildningar och med att locka kvalificerade rådgivare till länet.

Utifrån detta och sina egna erfarenheter arbetade fyra grupper med nuläge, behov och vilka aktörer och åtgärder som behövs.

-En eftermiddag som vi hoppas är startskottet för att tillsammans skapa ett grönt kluster för det gröna näringslivet  i Kalmar län säger Per Göran Sigfridsson, regionstyrelsen Sydost.

Materialet ska sammanställas men redan nu finns konkreta aktiviteter som både Linnéuniversitetet och Regionförbundet kommer att genomföra.

Under samtalet deltog representanter från Växa, Livsmedelsverket, LRF Konsult, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, Lantmännen, Linnéuniversitet, Regionförbundet i Kalmar län, Arla, Almi, Länsstyrelsen i Kalmar län, Hushållningssällskapet, Studieförbundet vuxenskolan, SLA  och LRF Sydost