I vallstödet finn en ny regel för när du får bryta din vall. Även om din vall är flera år gammal kan det vara fel att bryta den, det är viktigt att du har koll på regelverket.

Text och information från Jordbruksverkets hemsida:

Vallen ska vara huvudgröda på skiftet under minst tre odlingssäsonger. På de skiften med vall som du tar med i ditt åtagande ska det finnas en godkänd vallgröda i minst 3 odlingssäsonger i följd. Vallgrödan ska vara huvudgröda på skiftet. De 3 odlingssäsongerna räknas från första året vallen finns med i ansökan om utbetalning.

För att se alla kriterierna för korrekt vallodling :

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/vallodling/villkor.4.4dfd5d3a1526082877c7a2de.html

Gå även in på checklistan för att se vad som gäller:

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr346.html

Om du är osäker ta kontakt med din länsstyrelse så du inte drabbas av sanktioner eller återkrav.