Lodjur finns i Kalmar län och varg hälsar på då och då. Vilda rovdjur äter främst andra vilda djur men det förekommer även att de angriper tamdjur eller hjort i hägn. Vid misstanke om att det är något stort rovdjur som orsakat angreppet har Länsstyrelsen i uppgift att besiktiga skadorna.

Viltskador ska i första hand förebyggas. Nu lanserar Länsstyrelsen därför en tjänst som gör det möjligt att få ett sms när vi konstaterat angrepp. Förhoppningen är att förebygga ytterligare angrepp genom ökad tillsyn och beredskap.

Tjänsten vänder sig till tamdjursägare med produktionsplatsnummer eller registrerade hjorthägn.

Läs mer om tjänsten på Länsstyrelsens hemsida samt anmäl er.