Motionen från Mönsteråsbygdens lokalavdelning togs upp vid regionstämman i våras och skickades sedan vidare till riks. Grundtanken i motionen är att LRF ska hävda markägares rätt till ersättning vid markintrång ännu hårdare än man gör idag.

Chefsjuristen Carl von der Esch har tittat på motionen och önskade få till ett möte med tjänstemän och ledamöter från styrelsen på regionen för att diskutera frågan om ersättning, då han såg svårigheter att formulera ett enkelt svar - det finns ingen enkel väg att gå i denna komplicerade fråga. Han ville också ta tillfället i akt att föra en dialog om hindren och möjligheterna och förtydligade hur LRF jobbar vidare med dessa frågor.

När det gäller intrång driver LRF framförallt följande frågor: Rätt till ersättning, så hög ersättning för intrång som möjlig och frågan om vad som ska räknas som angelägna, allmänna intressen.

Här på Sydost har Sven Bergman och Carin Svensson, från personalen varit med i diskussionen och har ni funderingar kan ni vända er till dem för mer information. Även Håkan Lundgren, Theresia Wallden och Fredrik Persson från regionstyrelsen deltog vid mötet.