Härliga dagar med gemenskap och god mat önskar vi er! 

Om du behöver nå oss under jul och nyår gäller följande: 

21/12 - 3/1    Kontoren är stängda 
27/12- 29/12 Sven Bergman tel. 0492-288 31 är i tjänst
4/1 - ...            De flesta av oss är åter på plats igen

Händer något akut kan ni kontakta Anki Carlsson som har jour, på tel. 0470-70 36 54