Anders Hermansson, Anki Carlsson och Sven Bergman på LRF Sydost har organiserat de tre träffarna som genomförts under första halvan av december och har de har mött ett stort intresse och engagemang.

- Många tycks ha inväntat dessa träffar och det märks att det finns en hel del tankar och funderingar inför det kommande arbetet, säger Anders Hermansson.

En av de saker som framhölls under kvällarna är att det är av vikt att valarbetet kommer igång tidigt under våren, eftersom det kommer bli svårare att höras och synas med sitt budskap ju närmare valet i september man kommer. Landsbygden måste upp på agendan så tidigt som möjligt för att man ska kunna hålla kvar positionen så länge som möjligt.

- Det är en fråga om att hålla i och hålla ut, säger Anders Hermansson.

En annan viktig punkt att hålla i minnet är att påverkansarbetet blir annorlunda gentemot föregående år på grund av att höstens val breddar målgruppen. Nu är det till exempel viktigt se vilka som är presumtiva riksdagsledamöter, vilka som står högt på de kommunala listorna och vilka tjänstemän som är viktiga att nå. Kanske kommer det emellanåt att krävas en del nytänkande.

Nya grepp kan också krävas kring valfrågorna. LRFs valpraktika med maten, jobben och klimatet är grunden för valarbetet och en garant för att alla presenterar samma budskap och lösningar. Men regionala vinklingar krävs och kanske också nya arbetssätt för att skapa intresse och förståelse för hur saker och ting hänger ihop.

- Det är mycket jobb som väntar, men det första steget i varje kommungrupp är nu att utarbeta en plan så att själva arbetet kan komma igång så snabbt som möjligt.

Är du intresserad och vill veta mer om valfrågorna - här hittar du mer information