Det var bra uppslutning när LRF Ungdom Sydost bjöd in till årsmöte på Ryssbygymnasiet den 30 november med efterföljande julbord. Intresset för att vara med i styrelsen har också varit stort och fem nya ledamöter valdes in.

Styrelsen består inför 2018 av:
Filip Axelsson från Målila, ordförande
Ellen Olovsson från Gunnebo vice ordförande
Håkan Petersson från Torhamn
Elin Jonasson från Torhamn
Dennis Andersson från Toftaholm
Erica Axelsson från Vislanda
Sofia Karlsson från Johannishus
Fredrik Olsson från Hulterstad 

Ordförande och inkomna motioner
Färgstarka Emilia Astrenius, ordförande för LRF Ungdomen gästade LRF Ungdom Sydosts årsmöte och höll i ordförandeskapet under själva årsmötet i Ryssby. En motion om kommunikation kom in under kvällen.