Programserien följer Henrik Schyffert som utmanas av sin son, att ta redan på hur det går till inom uppfödning och slakteri. Kommer han att fortsätta äta kött? Serien sänds i tre delar den 7/12, 14/21 och den 21/12

Vad handlar serien om?
I programmet ifrågasätter programledaren Henrik Schyffert samt forskare och djurrättsrörelsen att vi föder upp och slaktar djur för livsmedelsproduktion. Under programmets gång görs inslag från gård, slakteri och intervjuer som handlar om hälsa, smak och ideologier kring ätande. Bland annat deltar Emilia Austrenius Widerström, ordförande för LRF Ungdomen, i programmet och ger ett bondeperspektiv. På SVTplay kan ni se en trailer för programmet.

Fortfarande en del frågetecken
Hur svenskt lantbruk, djuruppfödning, slakt med mera kommer att speglas vet vi inte i dagsläget, men vi kan förvänta oss debatt och diskussion i olika kanaler. SVT Dokument utifrån kommer också att sända ett inslag med fokus på internationell köttlobby på söndagen den 10 december kl.22.00.

Hur bemöter vi diskussionerna?
Från LRFs sida kommer vi att försvara svenskt lantbruk och produktion på ett sakligt och faktabaserat sätt. Vårt mål är att göra svenska konsumenter medvetna om hur det fungerar inom svensk köttproduktion, så att de därigenom kan göra ett aktivt val som bygger på sanning och fakta snarare än myter och felaktiga fördomar. Kampanjen Jag bryr mig/Tack för att du bryr dig rullar redan sedan flera veckor i sociala medier och är en satsning för att lyfta svensk produktion och svenska mervärden.