Pressmeddelande från LRF Sydost 2017-01-24
Under 2017 ger Linnéuniversitetet, i samverkan med aktörer från samhälle och näringsliv ytterligare en kurs i entreprenörskap och verksamhetsutveckling, inriktningen ”Tillväxt i de gröna näringarna”. Första året startades flera grenar inom entreprenörskap, men endast inriktningen mot Gröna näringarna återkommer nu det andra året.

Den skräddarsydda kursen utgör en språngbräda för innovation. Målet är att ge deltagarna ökad förmåga att göra skillnad, bli mer omvärldsorienterade, villiga att utmana sitt vanetänkande samt mer kreativa, aktiva och motiverade. Något som också efterfrågas inom de gröna näringarna.

Kursen ges i samverkan med LRF Sydost och innehåller såväl studiebesök som föreläsningar och grupparbeten.
- Det är unikt att ett universitet gör en anpassad utbildning för att våra medlemmar ska utvecklas som företagare. Hela vår sektor består av entreprenörer som har alla möjligheter att bli ännu duktigare och de gröna näringarna behöver knyta till sig forskning och utveckling. I gruppen på ca 40 deltagare finns både erfarna företagare och studenter, vilket ger en intressant mix. Att få till ett så här nära samarbete med Linneuniversitetet är hur roligt som helst, säger Rose-Marie Winqvist på LRF Sydost.

Nytt för i år är att skogen kopplas på med studiebesök hos en skogsföretagare. Dessutom ordnar LRF Sydost studiebesök på Nöbble gård med ekologisk mjölk, entreprenad, rapsolja och energi. Utöver det kommer företagare att besöka studenterna på Linneuniversitetet.

Entreprenörskapskurserna, som ger 7.5 hp, vänder sig till såväl yrkesverksamma som studenter och alumner. På så sätt blir kurstillfällena i sig en mötesplats för erfarenhetsutbyte, nätverkande och inspiration. Kursen hålls i Kalmar med start tisdag den 24 januari.


För mer information, kontakta
Rose-Marie Winqvist, tel 0480-496406