Hallå Anton Holmström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Kronobergs län

Du arbetar med ett projekt för att öka användningen av drönare som arbetsverktyg inom Skogsstyrelsen. Vad ser du för möjligheter när det gäller användning av drönare inom jord- och skogsbruk?

Drönare är ett fantastiskt bra komplement till fotarbetet och kan bidra till att man sparar mycket tid. Du får en bra överblick från luften med drönaren och därigenom vet du precis vart du ska gå när du sedan ger dig ut i skogen. Man kan säga att en timme i fält motsvarar fem minuter i luften. När jag själv kom i kontakt med en drönare för två år sedan var jag skeptisk, men numer använder jag drönaren varje dag i jobbet. Den innebär en otrolig effektiviseringspotential utöver kvalitetshöjning och kostnaden är inte mycket större i inköp än vad du betalar för en lite finare röjsåg.

Men klarar alla att använda drönare och vad gäller i form av regler?

Jag har utbildat närmare 200 personer i att flyga drönare och de har varierat i ålder från 3 år till 88 år. Alla har klarat det med glans. Och när det gäller lagstiftning, så har det skett en anpassning för att vi ska kunna använda tekniken. Det man behöver tänka på om man vill använda drönare i sitt jord- och skogsbruk och är att man måste flyga lägre än 120 meter och flyga inom synhåll. Man får inte heller flyga över människor, byggnader eller vara nära en flygplats.

Hur tror du att användningen av drönare ser ut i framtiden?

Om vi börjar med nutid, så är de drönare vi redan har tillgång till väldigt effektiva och funktionella. Just nu handlar det egentligen om att få människor att se vilken nytta de kan ha av att arbeta med drönare så att de sätter igång. Men om vi tittar på framtiden så tror jag att det handlar mer om intelligenta teknologier, att ta fram drönare som flyger självständigt och levererar beslutsunderlag till oss innan vi ens har bett om det. Till exempel en karta där alla sjuka träd finns utmärkta eller förslag på åtgärder och när de ska sättas in för att spara kostnader.

Intelligenta teknologier används redan idag i till exempel Facebook och Google, men det kommer nog ta 5 – 10 år innan vi ser självflygande drönare ute i skogen. Idag använder vi ungefär 10 000 drönare inom de gröna näringarna i Sverige – 2020 kommer den siffran att vara 30 000 stycken.