Hallå Maria Hjelm Nilsson, projektledare för Häst i Sydost. Vad kan du berätta för oss om den här satsningen på hästföretagare?

Häst i Sydost vänder sig i första hand till hästföretagare, en grupp som LRF behöver lyfta mer i sitt arbete och vars behov vi behöver bli bättre på att möta. Fokus i den här satsningen handlar om att på olika sätt skapa bättre förutsättningar för denna grupp av företagare. Aktiviteter kommer att utgå ifrån tre olika områden: kompetensutveckling inom olika aspekter av företagande, samverkan mellan aktörer inom branschen samt nätverkande med andra branscher för att utveckla besöksnäringen.

Projektet finansieras genom SydostLeader och LRF och ska rulla under tre år. Projektområdet omfattar kommunerna i Blekinge län, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge i Kronobergs län samt Nybro, Torsås och Emmaboda i Kalmar län. Även om du inte tillhör någon av de uppräknade kommunerna, så är du som hästföretagare ändå välkommen att delta i aktiviteterna.

Projektet kommer att löpa under en period av tre år, men vad kommer att hända redan under 2018?

Projektet kommer att starta officiellt med en kickoff under senvintern och dit kommer hästföretagare, föreningar och kommuner att bjudas in. Under året kommer vi sedan att arbeta med den första fasen i kompetensutveckling, vi påbörjar ett arbete kring ridvägar och eftersom det är valår kommer politiken också att komma in i bilden genom att vi utifrån hästnäringens perspektiv lyfter viktiga frågor.

Om man är intresserad av projektet och vill veta mer, hur gör man då?

Ta kontakt med mig på maria.hjelm.nilsson@lrf.se eller gå in på vår facebooksida Häst i Sydost, där kommer information att uppdateras löpande.