Vill du ha ett lugnare arbetstempo, och ändå få mer pengar över i slutet av månaden? Ja, då ska du anmäla dig till Jordbrukverkets kurser i Sparsam körning. Kör du mer sparsamt så sparar du upp till 10 procent i tid och lika mycket i minskade bränsleutgifter.

Anmälan dig till kursen på LRF

HIR Skåne ger kurser i Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne län

Kontakt: Fredrik Hallefält, tel: 010 – 476 22 27
e-post: Fredrik.Hallefalt@hushallningssallskapet.se