Håkan Lundgren är mjölkbonde i Heda, Gamleby ca 2 mil utanför Västervik och har varit en engagerad ledamot i regionstyrelsen i 13 år.

- Vi ser Håkan som en lämplig ordförande för de närmaste åren. Med Håkans stora erfarenhet och kunskap får vi en stabilitet i styrelsen samtidigt som vi förnyar den med flera nya ledamöter, säger valberedningen.

Håkan driver lantbruk i norra delen av Kalmar län och en av de frågor han ser som otroligt viktiga är att arbeta för att förutsättningarna för företagande på landsbygden utvecklas och förbättras.

- För att vi ska kunna behålla en levande landsbygd måste vi ha ett levande lantbruk, det är själva motorn, och då måste villkoren förbättras.

De nya ledamöterna enligt valberedningens förslag är:

Christian Horn, Hemset Gård, Åryd. Christian har suttit i LRF Ungdomens riksstyrelse i tre år och har även haft en plats i regionstyrelsen som ungdomsrepresentant. På sin gård har han köttproduktion och växtodling. Hans hjärtefråga handlar om organisationens utveckling och framtid, hur viktigt det är att LRF fortsätter att vara en stark kraft när det gäller påverkan.

Mikaela Jonsson, Hornsborg, Hamneda. Mikaela har haft en plats i regionstyrelsen tidigare. På gården drivs grisproduktion, skogsbruk med vilthägn och växtodling. Hon brinner för frågor som rör äganderätt, företagande och jordbrukspolitik.

Magnus Alvelid, Långlöt, Borgholm. Har innehaft posten som sekreterare i sin lokalavdelning. På gården som drivs ekologiskt bedriver han växtodling och grönsaksodling. Han driver även en ingenjörsfirma. De viktigaste frågorna för Magnus handlar om äganderätt och att skapa bättre villkor i producentled för lantbrukare, så att större delar av värdet hamnar hos bönderna.

De som har avböjt omval i styrelsen är ordförande Lars-Ove Johansson och ledamöter: Sofia Hidling samt Per Pettersson.