Vi satte en arbetsordning och mål för 2017 i Emmaboda
den 31 januari tillsammans med riksdagsledamöter,
kommuner, Södra och LRF och aktiviteter har genomförts
den med råge.

Vi har träffat den nya generaldirektören i Svenska kraftnät Ulla Sandborgh, genomfört Folkets Hearing i Nybro som vi skrev om i förra nyhetsbrevet. Anders Åkesson och Monica Haider bjöd in till Hearing i riksdagen den 21 september och berörda kommuner har träffat Svenska kraftnät här i regionen. Senast 28 november deltog representanter för LRF, Södra och nätverken vid Energimarknadsinspektionens dialogmöte.  

Läs om dessa insatser i filen till höger.