Lean Lantbruk erbjuder en 18 månaders utbildning för hela företaget, där alla tränas i hur man gemensamt förbättrar arbetssätt och tar bort slöserier.

Nästa omgång av Lean Lantbruk startar i februari. Vill du dra nytta av möjligheten att få delar av ditt deltagande finansierat? Anmäl före den 20 januari!

Mer information och anmälan: Hanna Åström, 035-465 38,
hanna.astrom@hushallningssallskapet.se