- Sjuttio procent av Smålands markyta är täckt av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer, så det är klart att skogen är viktig för oss. Småland är till och med Sveriges främsta skogsregion om man ser till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning.  Skogen har också en viktig roll i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan, säger Landshövding Ingrid Burman som är ordförande i styrgruppen.

Under nästan två år har myndigheter, lärosäten, företag och regionala organisationer i Småland tillsammans tagit fram strategin. Det är unikt att så många har samlats kring frågan om Smålands skogar.

- Det är både viktigt och väldigt roligt att så många ser ett stort värde i att arbeta tillsammans för att stärka Smålands skogar, menar Malin Pettersson, projektledare. Eftersom vi har olika ingångar och olika sätt att se på hur skogen ska utvecklas, har resan fram till idag givetvis kantats av många diskussioner, en del kompromisser men framför allt ett starkt samarbete.

Vad händer nu?

- Nu är det dags att göra verklighet av strategins mål och de åtgärder som finns i handlingsplanen. En del har redan påbörjats, till exempel arbetet för ett skogligt och skogsindustriellt kompetenscentrum. Vi har också påbörjat etableringen av en funktion som ska hålla ihop och driva på arbetet med vår färska skogsstrategi.

På skogsstrategismaland.se kan du ta del av strategin i sin helhet.

 Välkommen med frågor till projektledare Malin Pettersson, via malin.s.pettersson@lansstyrelsen.se eller 010-223 83 27.