Roland Blixt, du är kommungruppsordförande i Oskarshamn och ni är en av de kommungrupper som samarbetar med ICA Maxi genom Redig mat från trakten, vad innebär detta arbete?

Vi är inne på det tredje året när det gäller att arbeta med Redig mat från trakten i vår kommungrupp, så nu börjar vi får lite erfarenhet i ryggen. Generellt sett gör vi två lite större aktiviteter om året med ICA Maxi, en på våren och en på hösten. Konceptet bygger på att vi tar med djur av olika slag, bygger en bana för tramptraktorer till barnen, håller i en tipspromenad och ibland, när vi har möjlighet, även visar maskiner. Det är en hel del jobb med dessa aktiviteter, men det är också väldigt givande. Det ger möjlighet till många bra möten och diskussioner med konsumenter. Vi kan lyfta mervärden, svara på frågor och förklara hur saker och ting hänger ihop och väldigt många som pratar med oss är positivt inställda till svensk mat och det vi står för.

Finns det en risk att arbetet tar tid och engagemang från det uppdrag kommungruppen har, som handlar om att arbeta med påverkan?

Absolut, det är en risk och vi är medvetna om den. Tiden räcker inte alltid till allt vi vill göra och på det senaste kommungruppsmötet diskuterade vi just hur vi kan utveckla arbetet utan att kommungruppens huvudsakliga uppdrag ska bli lidande. Vi har ingen färdig lösning än, men vi vet att det finns många som är engagerade och duktiga i medlemskåren och vill man hjälpa till eller är nyfiken är man varmt välkommen att kontakta sin kommungrupp.

Tror du att LRF är en vinnare eller en förlorare i Redig mat från trakten-samarbetet, när allt vägs in?

Vi är vinnare.