Lantbrukare är ofta duktiga på att försäkra sina tillgångar som maskiner och byggnader, även barnen och partnern är bra försäkrade, kanske till och med jakthunden. Men sig själva glömmer de ofta bort. Vad innebär det om skada eller sjukdom drabbar? Kan företaget drivas vidare och sker det i så fall genom att välplanerade försäkringar löser ut eller handlar det om ekonomiskt dyra nödlösningar?

Kanske känner du att ditt eget skydd behöver ses över. Vad behöver du tänka på då? Vi låter Anna-Lena Johansson från Länsförsäkringar Kalmar län, som har lång erfarenhet av rådgivning till lantbrukare, lotsa oss fram genom djungeln av olika försäkringar och ta upp de mest relevanta.

- Det allra viktigaste i ett lantbruksföretag är att du som företagare har minst en olycksfallsförsäkring med högt invaliditetsskydd, berättar Anna-Lena. Du kan ha flera olycksfallsförsäkringar om du vill, den enda begränsningen är att engångskostnader som till exempel sönderslagna glasögon endast ersätts en gång.

En sjukvårdsförsäkring är också viktigt, särskilt i de fall då företaget står och faller med företagaren. Försäkringen ger en vårdgaranti: du får rätt att träffa en specialist inom sju dagar och få en operation utförd inom 20 dagar. Framförallt ger försäkringen dig möjlighet att planera vård, så att du till exempel kan utföra en knäoperation under lågsäsong istället för mitt i vårbruket. Samtalsstöd med ekonomiskt, psykologiskt och juridiskt stöd ingår också. Är du LRF-medlem har du dock tillgång till samtalsstöd gratis.

En sjukförsäkring löser ut om du blir allvarligt eller långvarigt sjuk och den ger ekonomisk ersättning. Sedan finns ersättarförsäkring. Genom den kan man tillfälligt anlita någon om man blir sjuk eller skadad och därigenom se till att lantbruket drivs vidare, detta är framförallt aktuellt om man är produktionsjordbrukare utan anställd personal. Försäkringen kan väljas på olika nivåer, utifrån vilka behov man har.

Olycksfallsförsäkring för tillfälliga medarbetare. Denna försäkringen täcker inte tillsvidareanställda, men är bra om till exempel grannen eller släktingar skadar sig vid arbete på gården, antingen det är avlönat eller oavlönat. Försäkringen är en typ av moraliskt skydd och täcker läkarvård samt medicinsk och ekonomisk invaliditetsersättning. 

Livförsäkring. Om det värsta händer och ett dödsfall inträffar är det värdefullt för de anhöriga att inte i panik behöva avyttra företaget, utan att i lugn och ro tänka igenom vad man vill göra och det är det en livförsäkring kan hjälpa till med.

- Som alltid är det viktigt att läsa det finstilta och utgå från sina egna behov, men det är alltid bäst att tänka till före, avslutar Anna-Lena.

Anki Carlsson på LRF Sydost ger några ytterligare råd.

- Att ha en försäkring som löser ut om något händer är bra, men tänk också på att den som rycker in ska ha förutsättningar att klara jobbet på ett bra sätt. Se till att viktig information finns nedskriven; koder och lösenord, nummer till veterinär och reparatörer, var elskåp sitter. Vad är speciellt för just din gård helt enkelt.