Isabelle Karlström är administratör för REKO-ring Karlskrona och lammproducent och kan berätta mer om ringarna. 

- Konceptet handlar om att hjälpa konsumenter och producenter att hitta varandra för handel utan mellanhänder och varukategorin är småskaligt och lokalt producerat. Varje REKO-ring skapar en grupp på Facebook, till exempel REKO-Karlskrona eller REKO-Ronneby. Producenterna lägger ut sina erbjudanden där och så kan konsumenten göra beställningar. Sedan levereras beställningarna till en bestämd plats vid en viss tid och så möts producenter och konsumenter. Betalning kan ske på förhand med swish eller på plats.

Var finns REKO-ringarna?
Det poppar upp fler och fler över landet. Här i Blekinge har det nyligen startat upp REKO-ringar i både Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. I Karlskronas grupp, där jag är administratör, har vi redan över 1700 medlemmar så det finns ett stort intresse. Jag vet också att ett informationsmöte för Kronobergs län är på gång i Växjö den 27 mars kl. 17.00 på stadsbiblioteket och det kommer även positiva signaler från Kalmar län. 

Vilka är fördelarna med REKO-ringar?
Jag tror att intresset för lokalproducerat blir större och större. Men de flesta hinner inte regelbundet åka runt till olika gårdsbutiker även om de skulle vilja. Genom REKO-ringar kan man vara klimatsmart och tidseffektiv och ändå få de varor man vill ha. För oss producenter vet vi att allt vi tar med oss redan är sålt och vi sätter själva priset, utan mellanhänder blir det inte samma prispress som i butik. 

Vill du veta mer?
Då kan du kontakta Anki Carlsson på LRF Sydost, tel. 0470-70 36 54 och e-post: ann-cathrine.carlsson@lrf.se