Hjortseryd Konferens & Vildmark är en idag etablerad konferensanläggning i västra delen av Kronobergs län med boende, restaurang och ett brett utbud av aktiviteter som knyter an till naturen. Ett eget hjorthägn, exklusivitet för grupper och fokus på lokala råvaror skapar ytterligare mervärden. Verksamheten blomstrar och nya investeringar väntar, men i starten såg det inte lika ljust ut.

En galen satsning
Karl-Axel och Kerstin Granlund från Malmö är paret som köpte in fastigheten Hjortseryd 1995. Ett stort intresse för friluftsliv och natur fick dem att undan för undan köpa till angränsande mark. Idag består fastigheten av närmare 2 000 hektar sammanhängande mark. Men en stor del av området består av obrukbar mark, som ljungmyrar, torvmossar och naturliga vatten. En del skulle kanske fokusera på problemen med detta, men hos Karl-Axel och Kerstin föddes tanken på att förädla dessa värden.

- I början undrade nog många i bygden vad det var för galningar som fick en sådan här idé, säger Andreas Johansson, som är kock på Hjortseryd. Att bygga en konferensanläggning i en stenig backe långt ute i skogen, det kunde aldrig gå.

Hela bygden engagerad i Hortseryd
Men Karl-Axel och Kerstin valde att engagera hela bygden i anläggningen och snart förvandlades det galna projektet till något man kunde vara stolt över.

- Deras ursprungstanke är att vi hela tiden ska tänka lokalt i allt vi gör från byggnation och hantverk till inköp och personal och det har skapat ett väldigt starkt stöd i bygden, berättar Emma Liedman som också arbetar på Hjortseryd. Om något krånglar får vi väldigt snabbt hjälp, även om det råkar vara en lördagskväll.

Inga skyltar till anläggningen
Ett företag ute i skogen, en bra bit från de större vägarna, får inte mycket gratis på andra sätt och Andreas och Emma som sköter anläggningen åt Karl-Axel och Kerstin har stött på många utmaningar längs resan. En sådan är skyltning. Hjortseryd ligger fyra kilometer från väg 25 och en skylt därifrån skulle underlätta för gäster och även skapa en medvetenhet om anläggningen för potentiella kunder. Trafikverket medger dock endast skylt från närmsta allmänna väg och från den, som är en mindre väg, har de inget behov av en skylt.

- En skylt kunde till exempel bidra till att skapa ett inflöde till gårdsbutiken som hör till anläggningen, säger Emma. I nuläget har vi den mycket sällan öppen, för vi har inte kundunderlag så det räcker.

Nya satsningar väntar
Underlaget för gäster till konferensverksamheten däremot är större och det finns nu ganska långtgående planer på att utöka boendedelen kring restaurangen och även göra en relaxhörna för vardagslyx med bastu och bubbelpool. Vad är då nyckeln för att driva igenom en idé som kanske i mångas ögon verkar vara i vildaste laget?

- Jag tror att tålamod och vår strävan efter en jämn och hög kvalitet är viktiga bitar i framgången för Hjortseryd, säger Andreas. Men framförallt började Karl-Axel och Kerstin med en vision och mod att satsa, utan den som drivkraft skulle vi inte stå här idag och se så ljust på framtiden.