Tänk vad tiden rinner iväg fort. Jag tycker inte det är länge sedan jag fick förmånen att bli ordförande i LRF Sydost. Snart har det gått åtta år och jag kommer vid vårens stämma att lämna över till nya krafter. 

Under dessa år har jag sett en ökande negativ tendens inom ägande- och brukanderätten. Jag upplever att fler och fler ifrågasätter hur vi äger och brukar våra gårdar, skogar och marker. För mej har devisen frihet under ansvar varit en väldigt tydlig ledstjärna, och vi ser inte minst inom skogen vad mycket värdefullt vi har skapat runt biologisk mångfald under åren av frihet.

LRF är starka i påverkansarbete och framöver måste det sättas allt mer fokus på att bevara och värna ägarfrågorna. Med den regering vi nu har finns tydliga tendenser till att på ett smygande sätt och med hjälp av Länsstyrelserna utan dialog kartlägga olika områden för skydd, vilket i förlängningen kommer att användas för att ytterligare lägga beslag på områden man vill skydda.

Vattenskydd är ytterligare ett område där vi måste öka engagemang och påverkan både från kommungrupper och region. Det är för mej en självklarhet att vi ska värna vattnet, men det måste gå att kombinera med livsmedelsproduktion.

Detta var två av de viktiga frågorna jag vill skicka med i det fortsatta arbetet inom LRF. Nu ser vi fram emot ett nytt år, nya krafter som påverkar vardagen för våra medlemmar. Jag kommer inte att glömma LRF, för vem hade gjort allt arbete och påverkansarbete om inte LRF hade gjort det?

Nu går jag vidare in i nya utmaningar med påverkan inom andra områden. Jag vill tacka er medlemmar och förtroendevalda för stöd och hjälp under mina år som ordförande.

Tiden går fort, och tiderna förändras. Ta vara på varenda minut!

Lars-Ove Johansson, ordförande LRF Sydost