Motioner handlar om att påverka LRF och att den påverkan ska ske genom medlemmar över hela landet. Tillsammans får vi landet att växa och engagemang på lokal nivå är grunden och förutsättningen för det. På konkret nivå påverkar motioner vilka strategiska riktningar LRF ska göra och därigenom vilka frågor vi arbetar med under det kommande året eller åren. 

Under regionstämman i Sydost 2017 inkom 20 motioner. Ytterligare sju motioner inkom efter sista datum och blev i och med det till skrivelser. Motionerna handlade om allt från myndigheter, bondetåg och arvodering till rovdjur, utfodring och fyrverkerier och de är sammantaget en viktig indikation på vilka frågor vi medlemmar tycker är viktiga och vad vi vill förändra.

Arbete i LRF Sydost
Fyra motioner: Effektivare beslutsprocess i LRF och kommungruppernas roll, Naturvårdsrätter i skogsbruket, Militär övningsverksamhet med helikopter samt Ungdomsbonus resulterade i uppdrag till regionstyrelsen. Två av dessa är helt åtgärdade (Naturvårdsrätter samt Militär övningsverksamhet). De kvarvarande motionerna är under pågående arbete (Effektivare beslutsprocess samt Ungdomsbonus).

Arbete på riksnivå
Fem motioner skickades vidare till riksförbundsstämman: Mjölk till alla barn i förskolan, Myndigheters behandling av lantbruksnäringen, Ersättning vid markintrång, Avgifter och ersättningar inom vattenskyddsområde och Kungörelse till fastighetsägare. Av dessa har Kungörelse till fastighetsägare åtgärdats, de övriga fyra är pågående arbete.

Totalt blev det sju skrivelser till riksförbundet, av dessa har vi fått svar på fyra. Vi väntar fortfarande på svar på övriga tre. Om ni vill se fullständiga skrivelsesvar så kan ni ta kontakt med Carin Svensson på LRF Sydost.

Mer om vad som görs och hur arbetet kring motionerna har fortgått under året hittar du på vår hemsida www.lrf.se/sydost under Regionstämma 2018 – se 2017. På stämman kommer vi också att visa lite mer överskådligt hur vi har jobbat med motionerna och vad svaren har blivit.