Carin Svensson, verksamhetsutvecklare LRF Sydost är den som har varit drivkraften bakom planeringen av årets regionstämma. Vad kan vi förvänta oss i år? 

- I år infaller stämman på onsdag den 21 mars och vi kommer att vara i Kalmarsalen i Kalmar. Temat är äganderätt och vi kommer att lyfta olika infallsvinklar kring denna fråga genom våra gästföreläsare Isabell Moretti från LRF riks och Harald Säll från Linnéuniversitetet.

- Nytt för i år är att vi kommer att ha med oss en moderator som ska hjälpa till i diskussionerna kring motionerna. Sedan vet vi redan nu att det kommer att hända mycket kring valen med en del förnyelse och förändring. Vi får en ny ordförande och två andra ledamöter har annonserat att de inte står till förfogande för omval.

Det kommer att ske en del förändringar när det gäller stämmomaterialet i år, kan du berätta lite mer om det?

- Nytt för i år är att stämmomaterialet till viss del kommer att distribueras via hemsidan. Föredragningslista och motioner med yttranden kommer att skickas ut med post till valda fullmäktige, men resterande material kommer att vara tillgängligt via hemsidan som till exempel årsberättelse och revisionsberättelse. Det här är ett steg för att kunna effektivisera och spara på onödiga kostnader. Vi har sett att många av våra medlemmar vill ha information på mail istället för post. Vi kommer givetvis erbjuda utskrivet material på plats också.

Till sist, vad vill du trycka extra på?

- Det är väldigt viktigt att du som är vald att åka verkligen kommer till stämman, gör din röst hörd och påverkar LRF. Det är på stämman vi tar fram de strategiska riktningarna och för att det ska kunna ske på demokratisk grund är det viktigt att du kommer, antingen du är nöjd eller missnöjd, och lyfter din åsikt. Sist men inte minst, om du har förhinder är det viktigt att du skickar en vald ersättare.