Till regionstämman i Sydost den 21 mars har valberedningen sedan tidigare föreslagit tre nya ledamöter: Christian Horn, Mikaela Johnsson och Magnus Alvelid då Per Pettersson, Sofia Hidling och Lars-Ove Johansson lämnar sina uppdrag. Till ordförande föreslsås nuvarande vice ordförande Håkan Lundgren. Då även Theresia Wallden nu har meddelat att hon lämnar styrelsen vid regionstämman kompletterar valberedningen sitt inledande förslag med ytterligare ett namn: Camilla Hilmersson.

Protokollet från valberedningen hittar du i filen till höger. 

Camilla Hilmersson, 41 år, Qvisingsö, Älmeboda
Camilla är ordförande i Älmeboda lokalavdelning och har även varit ordförande i kommungruppen. Tillsammans med sin man driver Camilla en gård med mjölk- och köttproduktion, till fastigheten hör även en del skog.

Ett par av de frågor som engagerar henne är äganderätt och jordbrukspolitik. Även förenklingsarbete inom jordbruket ligger henne varmt om hjärtat. Frågorna påverkar förutsättningarna för människor att driva företag på landsbygden och hon menar att det är mycket viktigt att LRF jobbar med dessa, både nu och framgent.

”Jag upplever att LRFs styrka är att organisationen har möjlighet att påverka i landsbygds- och lantbruksfrågor. I ett samhälle som blir allt mer komplext och där allt fler intressegrupper vill vara med och göra sina röster hörda är LRF en professionell och trovärdig aktör som lyfter fram vår verklighet.”

En presentation av de övriga tre ledamöterna kan du läsa i en nyhet här på hemsidan från den 23 januari.