Strandskyddet är en mycket viktig fråga för många av våra medlemmar och i går hade LRF Sydost ett möte i Bräkneskolan, Bräkne-Hoby tillsammans med kommungruppen och representanter från Länsstyrelsen i Blekinge, för att lyfta fram LRFs syn på det beslut som Länsstyrelsen tagit om att utöka strandskydd till 300 m - ett beslut som regeringen upphävt vid två tidigare tillfällen.

Mötet var välbesökt med över 70 deltagare, bland andra kommunstyrelsens ordförande i Ronneby, kommundirektören i Karlskrona och många berörda markägare.

Beslutet kan fortfarande överklagas och det är viktigt att du som markägare yttrar dig i frågan och att ditt yttrande görs på rätt sätt. Klicka på länken till höger - "Lathund för yttrande på förslag till utökat strandskydd i Ronneby" för en guide hur du på bästa sätt yttrar dig.

Yttrandemöjligheten kan bli förlängd till den 15 maj men då måste du som markägare skicka in anstånd till Länstyrelsen om förlängd yttrandetid INNAN den 3 april!

Vill du som medlem ha ytterligare hjälp av LRF Sydost kontaktar du Carin Svensson -  carin.svensson@lrf.se  0733-118 062 eller Malin Engdahl - malin.engdahl@lrf.se 0480-49 64 01