På LRF Sydosts stämma togs en motion upp från Åseda som uppmanade till att vi alla skulle ta ansvar för att rensa bort gamla stängsel som inte fyller någon funktion. Nu är det tid för betessläpp och frågan aktualiseras. Vi frågar Lukas Hall, Påboda Mjölk i Bergkvara hur ser det ut hos honom.

- Jag har inte så mycket jobb med att rensa bort gamla stängsel själv nu längre, det är främst när jag får ett nytt arrende som jag måste se över marken. Men det är viktigt att arbetet görs. Vi lantbrukare måste föregå med gott exempel och hålla markerna fria från skräp för våra egna djurs skull, men också för de vilda och för människor som är ute och rör sig i naturen.

Vad är det för problem som kan uppkomma om man inte tar bort dem?

Dels är det som jag sa en skaderisk för både djur och människor, dels kan det bli problem när man till exempel röjer sly. Om man får in gammalt stängsel i buskröjaren kan det ta ett bra tag att reda ut trasslet.

Är det mycket annat skräp i hagarna som du måste ta hand om?

Det är ett stort problem med burkar och annat skräp som slängs in i vallen och hamnar i ensilaget. Jag kan plocka upp tio burkar, men en månad senare ligger det tio nya där, så det är svårt att undvika att någon inte kommer med i slåtterkrossen och hamnar i fodret. Om djuren sedan får det i sig går det inte att rädda dem och det är väldigt tråkigt.

Text: Sarah Ejermark