Alla lantbrukare som har behörighet för att få använda växtskyddsmedel (klass 1 L) kan återigen få tillstånd att själva hantera råttgift på gården genom att göra en ansökan hos Arbetsmiljöverket. Den som saknar växtskyddsbehörighet kan åter delta i kurser för att därefter söka tillstånd hos verket.

- Det har varit en orimlig situation, säger Håkan Lundgren ordförande i LRF Sydost, och vi är glada att vi nått fram i dialogen och fått till en lösning. Våra lantbrukare med behörighet att använda växtskyddsmedel har en god kunskap kring hur råttgift ska användas och är väl lämpade att sköta detta själva för bästa arbetsmiljö och största effektivitet och ekonomi.

Vill du veta mer om vad som gäller kring behörigheter och ansökningar när det gäller råttgift, hittar du det här