Eva och Tommy Kristiansson är eldsjälarna bakom mässan, som efter år av funderingar nu fått ta verklig form.   

- Det är otroligt roligt att så många kom och vi är väldigt glada och tacksamma över den fantastiskt positiva respons vi har fått från både utställare och besökare, säger Tommy. Mässan kommer absolut få en uppföljning, kanske inte varje år, men troligen vartannat eller var tredje år.

LRF fanns förstås också på plats och hade med sitt kokekaffe över öppen eld köer på närmare 20 meter. Men förutom kaffe ville man också prata skog, äganderätt och valet 2018, ämnen som i mångt och myckt hänger ihop, väcker känslor och engagerar. En av de frågor LRF vill trycka på inför valet är vikten av att jobba för att stärka ägande- och brukanderätten för markägaren. En annan är hur bättre förutsättningar för inhemskt förnybara bränslen kan leda till att Sveriges bönder kan leverera en fossilfri framtid. 

Den som ville kunde också utmana sig i LRFs monter genom att träna på RASE: rönn – asp – sälg – ek dvs. de trädslag som klövviltet föredrar och som kanske är lätta att känna igen när löven har slagit ut, men svårare dessförinnan. En av dem som klarade utmaningen var Mats Helge.