Under hösten 2017 skickade LRF Sydost tillsammans med LRF Jönköping ut en digital enkät om vildsvin till företagsmedlemmar. Syftet var att ta redan på var skadorna fanns och hur stora de var. Responsen med fantastiska 1600 svar visade på ett stort engagemang i frågan. En slutsats man kan dra är att de största skadorna sker på vall under hela året. Ofta hittar man de mest omfattande skadorna i det småbrutna landskapet som präglas av små åkrar och närliggande skog.

Åtgärder för att minska skadorna
Vilka är då de mest effektiva åtgärderna och var bör vi lägga kraften? I diskussionen om vildsvin pratar man ofta om att skyddsjaga i mjölkmognaden i spannmål under juli månad, men då enkäten visade att vallen är mest utsatt bör vi istället öka jakttrycket och bedriva skyddsjakt så länge grisarna gör skada på marken. Andra framgångsrika åtgärder kan vara kraftigare elstängsel och att jaga tillsammans över större områden för ett mer effektivt resultat. Fällor kan vara ett komplement när den ordinarie jakten inte räcker till.

LRF Sydost
I LRF Sydost har regionstyrelsen gjort ställningstagandet att arbetet framförallt ska inriktas på att minimera skador i grödor. Planen är att på olika sätt jobba med de punkter som framkommit i enkäten och redovisats i texten tidigare.

LRF riks
LRF riks tar ett nationellt grepp och arbetar med påverkan på andra nivåer. Bland annat har LRF och Jägarförbundet gjort ett gemensamt förslag som är lämnat till regeringen om att förenkla försäljning av vildsvinskött till privatpersoner. Nu väntar man på hantering och beslut, men exemplet visar att båda organisationerna har förståelse för problematiken och samarbetar för att hitta olika sätt för att förenkla och stimulera en ökad avskjutning.

Använd mall för jaktavtal
Som markägare är det lätt att bli frustrerad, både över de skador man får på sin egen mark och för att påverkansarbetet kring vildsvin många gånger tar tid. En sak som du som markägare kan göra redan nu är att använda den mall för jaktavtal som LRF har på sin hemsida för att reglera jakten om du inte jagar själv. Mallen hittar du via lrf.se/sydost gå in på Aktuellt arbete och undersidan Skog och vilt.

”Det är viktigt att man i avtalet har ett tydligt mål för sin mark och vad man vill att vildsvinsjakten ska uppnå”, säger Christian Horn, regionförbundsstyrelsen i LRF Sydost. ”Acceptera till exempel bara en viss procent av skador. Ha också med vad jag som markägare kan bidra med för att underlätta jakten till exempel mobila jakttorn.”

För frågor och mer information, ta kontakt med Helene Lantz på LRF Sydost, tel. 0470-70 36 55.