En studie från SLU (Hans Andersson och Ing-Marie Gren, 2017) visar att vildsvinen år 2015 orsakade kostnader för otroliga 1475 miljoner kronor. Kostnaderna fördelas på jordbruket utifrån skador på mark, maskiner och grödor samt på trafikolyckor.

Jordbruket får betala för vildsvinen
Jordbruket tar den största delen av kostnaderna med ca 1100 miljoner, vilket i praktiken innebär ungefär 29 000 kr per jordbruksföretag. Småland är det mest drabbade området med Kronobergs län i topp följt av Jönköping och Kalmar. Här är snittkostnaden per gård högre än i genomsnittet och den största delen av kostnaden beror på förlorade skördeintäkter.

Därför är Småland särskilt utsatt
De stora skadorna i detta område kan delvis förklaras med att trakten präglas av småbrutet landskap med små åkrar och mycket skog, en naturtyp som vildsvinen föredrar. En stor mängd vall odlas och kostnaderna för återställning och samt skador på maskiner skjuter också i höjden här.

Avskjutningen på vildsvin har ökat, men stammen växer fortfarande.

Vilt på riksförbundsstämman
Att vildsvinen och vilt i övrigt är en angelägen fråga märks inte minst på årets riksförbundsstämma, där årets tema blir just vilt. Speciellt vildsvin, viltskador och jaktlagstiftningen kommer att hamna i fokus.