En grundläggande sammanfattning av problemet med fosfor i jordbruket

När fosfor, i form av gödning, sköljs ner i vattendragen, kommer det förr eller senare att hamna i sjöar och till slut i havet. I vattnet skapar fosforutsläpp övergödning som orsakar döda havsbottnar och fiskdöd. Vi har dessutom en gemensam aktionsplan för minskat fosforutsläpp tillsammans med de andra länderna kring Östersjön. Men vi följer inte planen - det går alldeles för långsamt. Jordbruket står för en stor del av utsläppen, och det kan få konsekvenser.  Vi kommer att få fler lagar och regler för hur vi ska sköta vårt jordbruk och det vill vi inte ha. Vi måste vara självreglerande och ta ansvar.

Var kommer fosforutsläppen i från?

En stor del av fosforutsläppen till Östersjön kommer från jordbruket, närmare 40 procent. Därför är det viktigt att vi tar ansvar för vår del av problemet.

Källa: Siffror kommer från Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:1

Klicka på länken till höger för att läsa den första artikeln!