Om du önskar ta del av arrenderådgivningen ringer du till LRFs Medlemsservice på tel. 0771-18 08 11 eller fyller i ett webbformulär. Du kommer sedan att bli uppringd av LRF Konsult.

Här kan du som är medlem logga in och läsa mer, hitta webbformuläret samt vanligt förekommande frågor  och avtalsmallar: https://www.lrf.se/medlemsformaner/stod-och-rad/arrenderadgivning/