Vanligtvis bestäms eldförbud på regional nivå, men nu anser Myndighten för samhällsskydd och beredskap (MSB)att situationen så pass allvarligt att de går ut med en nationell varning.  MSB varnar för att det är extremt stor brandrisk i hela Sverige. De avråder från att hantera öppen eld. Det är viktigt att vara medveten om att det även finns risker med att hantera skogsmaskiner och annat som kan slå gnistor. Iaktta största försiktighet.