Länsstyrelsen i Blekinge har under flera år arbetat för att utvidga strandskyddet i Karlshamns kommun, från 100 meter upp till max 300 meter vid 16 olika områden nära kusten. Syftet har varit att skydda djur- och växtliv och för att skapa möjligheter för friluftsliv.

Men flera markägare och även kommunen, överklagade beslutet då det motverkade deras verksamheter och framtidsplaner.  Till exempel menade många markägare att det utvidgade strandskyddet skulle begränsa deras möjlighet att bruka mark för växtodling och djurhållning. Vid kommunen satte det utökade strandskyddet käppar i hjulet för bygglovsarkitekterna som har stora planer för området.

Beslutet om det utökade strandskyddet togs för två år sen av länsstyrelsen och nu river regeringen upp det genom en dom i högsta förvaltningsdomstolen, då länsstyrelsen har gjort ett formellt handläggningsfel vid hanteringen av ärendet genom att slarva med informationen till berörda markägare. När ett beslut är taget måste länsstyrelsen meddela i ortstidningarna och i Post och Inrikes Tidningar inom tio dagar. Detta missade länsstyrelsen. 

Det här är var andra gången som regeringen river upp Länsstyrelsen i Blekinges beslut. Så sent som för några månader sen rev regeringen upp ett beslut i ett liknande fall i Ronneby kommun. Precis som med Karlshamn hade länsstyrelsen missat att delge beslutet på rätt sätt. 

Vi på LRF Sydost bevakar ärendet och kommer bjuda in till samråd med berörda så fort vi får kännedom om ett nytt förslag. 

Dessa områden berörs

 • Stensnäs och västra Elleholm
 • Elleholms hovgård - Mörrumsåns mynning
 • Kopparslagargården - Klaven
 • Stilleryd - Kofsa
 • Sternö – Boön
 • Munkahusviken
 • Väggaparken
 • Lindenborgssjön och Bjälkudden
 • Vettekulla
 • Nytäppet
 • Målen
 • Guö
 • Köpegårda udde
 • Köpegårda - Rommareberget – Hålaviksberget
 • Bjärnö - Tjärö – Skiftesön
 • Hällaryds skärgård 

Här kan du läsa bakgrundsinformation från Länsstyrelsen 

Är du prenumerant på BLT finns en artikel här!