Under riksdagens möte den 2 maj beslutades att rikta en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras.

De senaste åren har den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker utvecklats i snabb takt och det finns ett stort intresse för närproducerade alkoholdrycker i mindre upplagor. I dag är det endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med alkoholdrycker.

Frågan om det även ska vara möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol har behandlats tidigare av riksdagen som då sagt nej till förslagen. Men nu har riksdagen tagit första steget mot nya möjligheter för gårdsförsäljning.

Staffan Ottosson som driver konferensanläggningen och vingården Stora Boråkra i Blekinge är mycket glad för beslutet:

Staffan Ottosson som driver Vingården Stora Boråkra i Blekinge är mycket glad för beslutet:

- Det här är någonting mycket efterlängtat från svenska vinodlare. Bara det att diskussionen kommer upp på agendan bidrar till att fler och fler får upp ögonen att vi finns, vilket leder till  att flera kommer och besöker en vingård . Det är givetvis bättre om vi kan erbjuda våra besökare att köpa det vinet de provat än att behöva hänvisa dem till Systembolaget.

Vad händer nu?

Nu kommer regeringen att behandla tillkännagivandet och utreda hur man vill hantera uppmaningen till förändring, LRF bevakar ärendet och fortsätter sitt påverkansarbete.

Du kan läsa hela betänkandet här