Du har nyligen varit på en bankdag som LRF anordnat kring investeringsfrågor inom köttproduktion, vad var dina intryck från dagen?

Det var ett väldigt positivt initiativ från LRFs sida. Ett av föredragen tog upp punkten ”vad vill jag ha ut av min banktjänsteman” och det var en mycket intressant punkt, även om behoven naturligtvis kan variera mellan olika lantbrukare. Jag upplever också att det framgent finns ett behov av större samspel och diskussion mellan oss för att lyfta hela lantbruket.

Hur ser nuläget ut i lantbrukssektorn utifrån din position?

Ungefär 20-30 procent av mina kunder är lantbruksföretag medan 70-80 procent är skogsägare, men jag skulle absolut säga att det finns en framtidstro inom lantbrukssektorn. Det är definitivt fler som pratar om att investera och utveckla än om att avveckla.

Vad ser du för hinder framöver?

Den problematik vi generellt möter är att generationsskiften överlag påbörjas alldeles för sent och är för dåligt förberedda. Det kan ställa till problem när det är dags för ett möte med oss. Jag som rådgivare kanske ser och förstår vilka faktorer som spelar in i den unika situationen och varför investeringar och bokslut ibland ser ut som de gör, men när vi lämnar ärendet till beslut i nästa led, så kan negativa siffror göra att det är svårt att få stöd för det man vill göra.

Vad ser du för möjligheter framöver?

Det jag upplever som positivt är att det överlag finns en tro på svenskt lantbruk och en vilja att satsa, om det så gäller forskning, innovation eller något annat. Jag tror också att lantbrukarna själva är medvetna om att deras produkter har ett värde. Och inte att förglömma, fast egendomsvärde inom jord- och skog är väldigt stabilt över tid oavsett konjunktur.

En utmaning tror jag handlar om att lantbrukarna bör bli bättre på att prata för sina egna produkter och vara stolta över dem. Ibland hör jag tyvärr hur människor hellre väljer ekologiskt från Brasilien än konventionellt från Sverige, trots att vi har en väldigt hållbar och klimatsmart produktion. Våra bönder behöver våga ta diskussionen och reda upp de missförstånd och fördomar som ibland råder.