Idag, måndag den 14 maj, planerar Länsstyrelsen i Kronobergs län att genomföra en naturvårdsbränning om ca 36 hektar i Storsjö naturreservat söder om Lenhovda i Uppvidinge kommun.

Platsen för bränningen är markerad på PDF-karta i bifogad bränningsplan, se till höger.Koordinater(SWEREF99TM) för bränningsområdet är:
N: 6308200
O: 515600

Därför genomför Länsstyrelsen bränningen
Syftet med bränningen i Storasjö är att minska mängden gran, öka mängden död ved och öka arealen lövskog i reservatet. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktivt för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. 70-80 % av tallarna förväntas överleva branden.

Länsstyrelsens information om bränningen hittar du på:  http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/sa-har-skots-skyddad-natur/Pages/skotsel-av-skogen-i-skyddade-naturomraden.aspx

Brandtid
Tändning beräknas ske runt middagstid den 14 maj och bränningen fortsätter sedan under eftermiddagen och fram till kvällen då man planerar att övergå till att efterbevaka brännan. Området är stort och om inte hela området hinns med så fortsätter bränningen dagen efter, på tisdag den 15 maj.  

Väderprognos
Väderprognosen för måndagen säger att vi kommer att ha nordostlig vindar, vilket innebär att röken från bränningen sannolikt går mot områden med få boende i närområdet, men boende i Björneke, Skruv, Råsa, Kylleskruv, Bergdala och Bihult kommer troligtvis att se och känna rök. Rökdoft kan även komma att kännas i Hovmantorp.

Bränningsledningen har kontinuerlig kontakt med räddningstjänsten i Uppvidinge kommun och det finns ingen anledning för allmänheten att kontakta SOS Alarm så länge man är säker på att röklukten kommer från naturvårdsbränningen.

Iaktta försiktighet
Länsstyrelsen bevakar brännan och dess omgivningar regelbundet tills vi har haft tre rökfria dagar. Länsstyrelsen vill uppmana allmänheten att iaktta stor försiktighet om man besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Mer information om naturreservatet och naturvårdsbränningsprojektet Life Taiga finns på www.lifetaiga.se.

Kontakt
Under bränningen kan Länsstyrelsens projektledare Emil Persson nås på tfn 010-2237360 eller Rakel: 59 50 702 eller 59 50 703.