LRF Sydost skickade vidare fem motioner från regionstämman till riksförbundsstämman som avslutades igår.

  • Enskilda vägar (Kalmarbygdens LRF)
  • Utbilda för framtiden (Växjöortens LRF)
  • Svenskt kött på restaurang (Järeda Virserum LRF)
  • Socialförsäkringslagarna (Mortorp Karlslunda LRF)
  • Organisationsanalys (regionstyrelsen LRF Sydost)

Framgång för motionen om Enskilda vägar
När det gäller motionen om Enskilda vägar så önskade riksförbundsstyrelsen bara delvis gå på Sydosts linje. De ansåg att Riksförbundet för enskilda vägar (REV) informationsmaterial finns tillgängligt. Fredrik Persson, ledamot i regionstyrelsen försvarade då Sydosts föreslagna att-sats och framhöll vikten av inte bara arbeta på riksnivå utan att vi även behöver ett material som vi kan jobba med på lokal nivå i både lokalavdelningar och kommungrupper och att REVs material inte är tillräcklgit och heller inte anpassat efter våra behov. Han fick stämman med sig och därmed kan vi förvänta oss att ett material tas fram för stöd i arbetet även regionalt.

Utbilda för framtiden
Motionen handlade i korthet om att det finns behov för att ta fram en plan i syfte att rusta hela organisationen med kunskap genom en strategisk utbildningssatsning. Man biföll motionens intention om att ta fram en strategisk plan för utbildning. Riksförbundsstämman valde att lägga fokus på förtroendevalda, snarare än Sydosts linje att rusta alla medlemmar. 

Svenskt kött på restaurang
Motionen om svenskt kött på restaurang debatterades friskt på Sydosts regionstämma i mars. På riksförbundsstämman  redogjorde riksförbundsstämman för det arbete som görs inom märkningen Kött från Sverige och ansåg därmed motionen besvarad. 

Socialförsäkringslagarna
Marie Torstensson som är upphovskvinna till motionen från Mortorp Karlslunda om hur socialförsäkringslagarna fungerar för företagare fanns på plats på stämman och beskrev problematiken som beskrivs i motionen. Hon fick även stöd av Per-Göran Sigfridsson från regionstyrelsen. Stämman valde slutligen att gå på en modifierad att-sats som dock följde Sydosts grundintention - riksförbundstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan ur ett företagsperspektiv. 

Organisationsanalys 
Organisationsanalys var den motion Sydosts regionstyrelse skickade upp till riks. Riksförbundsstyrelsen med Palle Borgström som talesperson yrkade avslag på denna, man önskade inte peka ut någon del av organisationen på detta sätt. 

Vad hände mer på stämman? 
Stämman präglades av fantstiskt väder, en härlig stämning och intensiva diskussioner under alla pauser. Två av höjdpunkterna under dag ett var Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristensson (M) medverkade och gav sin syn på utvecklingen av Sverige och Socialdemokraterna respektive Moderaternas vision för de gröna näringarna. Det stod klart för alla som lyssnade att man har olika bild av detta med en resulterande skiftande politik. Minnesvärt var också Palle Borgströms tydliga markering kring Metoo och arbetet kring detta inom LRF och han fick en spontan applåd för sitt ställningstagande.