LRF Sydost har nu ansökt om dispens för samtliga berörda jordbrukare så att det blir möjligt att skörda foder på träda och skyddszoner i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län.

Ansökan om dispens är inskickad till respektive Länsstyrelse, som i sin tur kommer att skicka vidare den till Jordbruksverket med ett yttrande. Det är EU-kommissionen som tar beslutet om skörd på träda. Jordbruksverket har redan skickat en begäran till Bryssel.   

 -          Läget i vår region är nu allvarligt och väldigt många djurhållare står inför en brist på foder i höst och vinter. För många är betet slut och djuren måste redan tillskottsutfodras, säger Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost.  Vi har beskrivit allvaret i situationen och hoppas nu att vi snabbt får ett beslut som gör det möjligt att ta foder även på träda och skyddszoner som enligt EUs-regelverk inte får skördas förrän tidigast 1 augusti.

LRF Sydost kommer även att söka om generell dispens för tillskottsutfodring på betesmarker med särskilda värden – en förfrågan som Jordbruksverket avslagit tidigare år.

Viktigt att poängtera dock är att det fullt tillåtet att tillskottsutfodra djur på betesmarker med ALLMÄNNA värden!