Nytt beslut

Nu har Länsstyrelsen i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län kommit med det glädjande beskedet att beslut är taget på att ge undantag från villkoret att inte skörda trädor inom kompensationsstödsområdet före den 1 augusti 2018.

Ingen ändring av grödkod

Lantbrukare i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län kan skörda sina trädor utan att ändra grödkod i sin SAM-ansökan och utan att det påverkar deras stöd.

Länsstyrelserna skriver i sina beslut att, på grund av den långvariga torkan i länen vill många lantbrukare skörda sina trädor i förtid för att undvika brist på foder. Skörden behöver tas omedelbart för att få en godtagbar kvalitet på fodret.