Hallå Fredrik! Du är inne på ditt fjärde år i regionstyrelsen, berätta lite om dig själv.

Jag har en gård tillsammans med min sambo i Emmeryd utanför Rödeby i Blekinge län. Där har vi växtodling, får, värphöns och skog. Vi har även en del hästar genom en av mina döttrars intresse och själv är jag engagerad i gårdens travhästar. Jag har också ett stort intresse för jakt.

I styrelsen arbetar jag bland annat med äganderättsfrågor som jag brinner för och med infrastruktur. Jag är även ansvarig för vilt- och hästfrågor och har kopplingar till Häst i Sydost-projektet. 

Projektet Häst i Sydost som rullar i regionen är ett sätt att lyfta hästföretagarna, upplever du att det är en målgrupp som tidigare har hamnat lite grann i skymundan?

Hästnäringen står för en större och bredare bransch än vad många vet om och det är viktigt att vi arbetar för att utveckla och stärka företagarna där. De är en viktig grupp som bidrar till attraktionskraft, att hålla landskapet öppet och bygden levande med sina olika företag.

En av utmaningarna för många hästföretagare tror jag är att bli sedda och tagna på allvar. Projektet Häst i Sydost har som mål att se nya möjligheter, stärka och utveckla befintliga företagare och även ge dem som vill och behöver, hjälp och verktyg för att lyfta sig från hobbynivå till en affärsdrivande verksamhet.

Men ett projekt drivs under en begränsad tid, vad händer efter att Häst i Sydost har avslutats?

Tanken är att projektet ska sätta igång ett arbete gentemot hästbranschen här i regionen som ska fortsätta rulla även efter att projektet har avslutats. Häst i Sydost är bara startskottet.