Det här är vår uppgift att ställa till rätta. Att upplysa och se till att de personer som fattar beslut har korrekta och bra fakta att bygga sina diskussioner och argument på.

Politikerdebatt under Mat i Världsarvet

Därför arbetar vi här i Sydost på flera olika plan. I år – valåret - arbetar vi nationellt genom att genomföra en nationell politikerdebatt den 20 juli på ”solen och vindarnas ö” Öland, i Mörbylångas hamn där tusentals turister kommer att samlas för att ta del av evenemanget Mat i Världsarvet. Men INNAN debatten går av stapeln är alla politiker inbjudna till en bussresa runt i Södra Ölands odlingslandskap där de tillsammans med erfarna guider från bl.a. LRF får träffa livsmedelsproducenter som med egna ord berättar om sina förutsättningar som företagare och vad de behöver för politiska beslut för att kunna vara med och bidra till ökad tillväxt.

Regional påverkan

Vi arbetar även med vårt påverkansarbete på regional nivå och i år bjuder vi in regionala beslutsfattare; riksdagsledamöter och kandidater, till tre dialogmöten i våra regioner; Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Mötena har rubriken ”Framtida möjligheter kring livsmedelsproduktion - jobben, maten och klimatet”.

Under dessa möten för vi en dialog med representanter från de politiska partierna och går igenom de grundläggande fakta som vi presenterar i vår ”Gröna regeringsförklaring”. Vi arbetar oss igenom olika stationer och med hjälp av handtextade och gårdsanpassade ”powerpointbilder” (blädderblockspapper på masonit) som allas vår Anders Hermansson, verksamhetsutvecklare vid LRF Sydost har förberett, förklarar vi alla de komplexa frågeställningar som finns och den framtid som vi står inför i branschen.

Vad förklarar vi då?

Till exempel berättar vi om alla de generationsskiften vi står inför, att en tredjedel av våra företagare är pensionärer och hur viktigt det är att fler väljer att utbilda sig inom de gröna näringarna. Vi förklarar hur viktigt det är att politiska beslut tas som gör regelverk och samverkan med myndigheter enklare för lantbrukare för att de ska kunna bidra till ökad tillväxt.

Vi visar på skillnaderna i djuromsorgen i Sverige och i andra länder, att våra grisar KAN ha knorren kvar för att de inte är uttråkade och biter på varandra. Vi förklarar att problemet med en stor användning av antibiotika i djuruppfödningen i andra länder leder till att bakteriestammar blir resistenta och att jag som människa kanske inte kan bli av med min lunginflammation då antibiotikan inte längre biter.

Vi berättar också om hur skevt det blir när kommuner och landsting får upphandla livsmedel, som är producerade utomlands på ett sätt som en lantbrukare här i Sverige hade fått finkan för.

Och vi berättar för dem att det är bättre om skogsägarna själva får bruka sin skog under eget ansvar i stället för att myndigheter gör det. Det är den brukade, skötta skogen, som är gallrad och omhändertagen, som allmänheten vill vandra i. Inte en vildvuxen orörd reservatskog.

Stanna inte innan målsnöret

Det är ett viktigt uppdrag vi har och det är viktigt att vi var och en arbetar för att få en ökad förståelse för att det är VI TILLSAMMANS som är Sverige – både stad och land, vi är varandras förutsättningar!

Text: Sarah Ejermark