Hallå Mikaela Johnsson
ledamot i regionstyrelsen 
grisproducent i Hamneda, Kronobergs län

Du valdes in i regionstyrelsen under vårens stämma, berätta lite om dig själv.  

Jag driver tillsammans med min man Christian, en verksamhet med smågrisproduktion, spannmål, skog och vilthägn på en gård i Hamneda och en av mina drivkrafter är att skapa förutsättningar för företagare inom det gröna näringslivet att bedriva verksamhet på konkurrenskraftigt sätt.  

Jag satt i styrelsen för tre år sedan, men sedan har fokus under några år legat på familjen och företaget, eftersom vi fick efterlängtade tillskott i familjen. Nu känns det jättebra att vara tillbaka i styrelsen. Jag sitter i äganderättsutskottet och kommer bland annat att arbeta med vatten. Andra frågor jag känner ett stort engagemang för är påverkansarbete och jordbrukspolitik.

Du har fått rollen som vice ordförande, hur känns det?

Det är jätteroligt. Jag ska försöka förvalta mitt uppdrag på bästa sätt och hoppas att jag kan vara till hjälp för vår ordförande Håkan Lundgren. Eftersom vi finns i olika delar av regionen hoppas jag att vi därmed har möjlighet att vara närvarande i hela området i större utsträckning.

Vilka utmaningar ser du framöver?

En del av de stora utmaningarna framöver tror jag handlar om frågor som rör myndigheter och miljö. Besluten som tas inom dessa områden kan verka både negativt och positivt för oss, men vi har bra förutsättningar för produktion i Sverige och vi är en del av lösningen i klimatfrågan, därför måste vi hålla flaggan högt och visa vilken nytta vi gör så att besluten leder till utveckling snarare än avveckling.